monopol telewizji na reklamę

Działania marketingowe, aby były skuteczne, muszą być prowadzone wielopłaszczyznowo i dwutorowo. Toczące się ostatnio dyskusje, czy to już zmierzch reklamy stacjonarnej, trzeba sobie wyjaśnić, ze bez tradycyjnej formy informacyjnej, reklama internetowa nie będzie pełna, a tym samym skuteczna. Najszersze oddziaływanie – jeśli przyjmiemy za wyznacznik kategorie wieku i płci - ma telewizja.

Ograniczenia internetu

Internet – choć bez granic – nie trafia do dzieci (tych całkiem małych) i ludzi starszych, którzy nawet jeśli korzystają z komputerów, to nie mają nawyku ciągłego bycia w internecie. Treści podawane w sieci, poza tym nie mają dla nich charakteru bardzo wiarygodnych treści. Starsze pokolenie uznaje prasę, radio i telewizję za przekaźniki, z których czerpie swoja wiedzę o rzeczywistości. W związku z tym wszelkie treści reklamowe i popularyzatorskie są dla nich przekonujące, o ile pojawiają się w tradycyjnych kanałach mediowych. Dyskusje na portalach społecznościowych i marketing szeptany, to nieprzekonujący sposób reklamy dla znacznej części społeczeństwa.

Co prawda, internauci wynagradzają to firmom sprzedażowym, gdyż są bardzo lojalną grupą odbiorców, niemniej kampanie marketingowe, jeśli chcą spełnić swoją rolę, muszą brać pod uwagę dotarcie do różnych kategorii wiekowych konsumentów. Znacznym ograniczeniem zasięgu i skuteczności reklamy są koszty. Marketingowcy łamią sobie głowy, jak tu wyjść na swoje, dając jak najlepszą reklamę za niezbyt wygórowane pieniądze.

reklama telewizyjna

Koszty

Wyprodukowanie reklamy telewizyjnej jest drogie. Tylko giganci produkcyjni i wielkie sieci supermarketów mogą pozwolić sobie na reklamowanie produktów i usług poprzez telewizję. Firma produkująca towary, które nie są reklamowane w telewizji ma inną strategię marketingową.

Targetowanie

Kampania określająca odbiorcę tylko wtedy jest trafiona, jeśli zostanie dokładnie sprecyzowany adresat komunikatu. To dosyć oczywiste zagadnienie często bywa pomijane przez reklamodawców. Adresowanie do wszystkich mija się z celem. Siła reklamy poza telewizją jest zdecydowanie mniejsza. Wynika to z tego, że reklama telewizyjna operuje obrazem i dźwiękiem, natomiast inne formy reklamy nie mają tak inwazyjnego charakteru. Nie ma prowadzonych badań, to dopiero jest przedmiotem eksperymentów czy działanie reklamy internetowej, jest większe niż telewizyjnej jest skuteczne i przynosi oczekiwane rezultaty przekładające się na sprzedaż.


Dodaj komentarz

Captcha Odśwież