monopol telewizji na reklamę

Działania marketingowe, aby były skuteczne, muszą być prowadzone wielopłaszczyznowo i dwutorowo. Toczące się ostatnio dyskusje, czy to już zmierzch reklamy stacjonarnej, trzeba sobie wyjaśnić, ze bez tradycyjnej formy informacyjnej, reklama internetowa nie będzie pełna, a tym samym skuteczna. Najszersze oddziaływanie – jeśli przyjmiemy za wyznacznik kategorie wieku i płci - ma telewizja.