Ekspansja mediów społecznościowych

Zjawisko portali takich Youtube czy Facebook jest fantastyczną zagadką do rozwiązania dla socjologów. Czy to zjawisko na stałe zmieni wirtualną rzeczywistość i sposób społecznego komunikowania?

Pierwsze blogi i społeczności

Pomysł na serwis, którego treść tworzą sami użytkownicy, przyszedł do nas zza oceanu. Pierwsze blogi zaczęły powstawać na przełomie wieków. Były formą zaprezentowania się pojedynczych osób, właściciel bloga, serwisu dawał platformę, która stawała się wymianą poglądów, komentarzy i opinii. To użytkownicy tworzyli treść. Pierwsze portale powstały zaraz po tym i zawojowały świat. Wielka popularność Youtube czy MySpace trwa do dziś. Na tych portalach użytkownicy maja możliwość prezentowania materiałów multimedialnych.

W ciągu każdej sekundy na świecie wrzucane są na te portale materiały, których oglądanie zajęłoby jednej osobie kilkadziesiąt dni. Facebook pokazał, że portale społecznościowe mogą posłużyć jako platforma umożliwiająca kreowanie wizerunku dla każdej firmy. Komunikowanie o nowościach, podejmowanych działaniach dzięki portalom jest dużo prostsze. Byliśmy świadkami niejednokrotnie jak sprawnie są przeprowadzane różnego rodzaju spontaniczne akcje humanitarne czy pomocowe. Internauci wykazują się tutaj niezwykłą wprost solidarnością. Są to zachowania społeczne, które byłyby niemożliwe bez platform tego rodzaju, jaką jest Facebook.

społeczności w reklamie

Społeczności w reklamie

Portale społecznościowe zrewolucjonizowały podejście do metod budowania wizerunku firmy. Poprzez swoją ekspansję, intensywną wymianę, dzięki portalom żyje marketing szeptany, konkursowy. Jest to forma wirtualnej plotki w pozytywnym sensie. Charakter rzeczywistego komunikatu zostaje przetworzony w jego wirtualną, powszechnie dostępną formę. To, co kiedyś powtarzaliśmy na ucho lub w niewielkim gronie, ma obecnie setki odbiorców jednocześnie. Ogłaszając jaką wiadomość na portalu, wiemy że stanie się ona, może się stać udziałem wszystkich. Niezależnie od miejsca na Ziemi. Na tym polega wyjątkowość platformy wymiany myśli i komentarzy.